มรส.ติดตามผล ‘หลักสูตรพุทธทาสศึกษา’ อึ้งนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักพุทธทาส

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีติดตามผลการเรียนการสอน “หลักสูตรพุทธทาสศึกษา” ในโรงเรียนนำร่อง 14 แห่ง อึ้งพบนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักพุทธทาสภิกขุ นักวิจัยชี้ ต้องทำให้เด็กคุ้นเคยก่อนแล้วจะเข้าใจเนื้อหา นายก อบจ.เผย นับถือศาสนาอะไรก็เรียนได้.ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

Read more

“สวนโมกข์-มรภ.สุราษฎร์ฯ” จัดล้ออายุ 110 ปี “พุทธทาสฯ” เปิดตัวหลักสูตรพุทธทาสศึกษา

วัดสวนโมกข์ และ มรภ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานวันล้ออายุ 110 ปี “พุทธทาสภิกขุ” ในระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค.นี้ มุ่งเดินตามรอย ไม่หลงอายุ แต่ล้ออายุด้วยการทำลายกิเลส พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “พุทธทาสศึกษา” สำหรับนักเรียนประถมฯ สร้างคนดีด้วยคำสอนสากล              วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

Read more