เสวนา “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” โครงการมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเสวนา “ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน” โครงการมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ –

Read more

งานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๕ และวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วันจันทร์ที่ ๕

Read more

ร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  วัดภูธรอุทิศสิทธาราม วัดโมกขธรรมาราม และวัดนิคมธรรมาราม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนท้องถิ่น และร่วมส่งเสริม สืบสาน

Read more

มรส.ร่วมมือ วธจ. และชาวสุราษฎร์ฯ จัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมชมมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดพิธีเปิดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการแสดงศิลป์มโนรา จำนวน

Read more

วันล้ออายุท่านพุทธทาส ๑๓๐ ปี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมวันล้ออายุท่านพุทธทาส ในวนที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สวนโมกขพลารม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อระลึกถึงท่านและสืบสานปณิธานธรรมตามแนวทางของท่านพุทธทาสภิกขุ ในด้านการส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ของมวลมนุษย์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา

Read more

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม “สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดกิจกรรม “สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และปลูกฝังความกตัญญูและการแสดงออกที่ดีงามให้สืบทอดต่อไป ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ——-ภาคเช้า ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร——– ๐๖.๐๐ น. -พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ๐๘.๓๐ -12.00

Read more

สืบสานอย่างต่อเนื่อง ปีที่ 5 ประกวดหนังตะลุงถ้วยพระราชทานฯ

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 16-21 เมษายน 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ ใช้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนายหนังนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้สนใจ: สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

Read more

กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 7.00 น. ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม(เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย  

Read more

สืบสานประเพณีลอยกระทง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ท่าน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา ๑๘.๐๐ น. อธิการบดี/ผู้บริหาร/คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง/ชมสาธิตการทำกระทง ********ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย*****************

Read more