กิจกรรมตักบาตรและฟังธรรมเวทีสากัจฉา

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวน บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ตลาดพุมเรียงและเดินทางไปถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตระพังจิก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรถออกจากโรงจอดรถของมหาวิทยาลัย เวลา ๐๕.๓๐ น.  ซึ่งในเดือนกันยายน นี้  มีคณะครุศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพ