ประชุมคณะกรรมการโครงการพระราโชบาย​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๓.๓๐น.​ ผอ. ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพระราโชบาย​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๓​ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของผู้อื่น กิจกรรม : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี (พื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี) เพื่อวางแผนการดำเนินการทั้ง ๕ กิจกรรม