งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

หน่วยวิชาการทางวัฒนธรรม

 1. จัดทำแผนงานรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมสัมมนา
 4. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดนิทรรศการ
 5. จัดเตรียมก่อน-หลังการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
 6. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำเอกสารเผยแพร่
 7. ดำเนินการแปลองค์ความรู้เป็นภาษาต่างประเทศ

หน่วยส่งเสริมเผยแพร่

 1. จัดทำแผนงานส่งเสริม/เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. จัดการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. จัดพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

หน่วยฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม

 1. จัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมประจำปี
 2. ออกแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทางวัฒนธรรม
 3. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม
 4. ออกแบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
 5. บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
 6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่

หน่วยห้องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ์

 1. สำรวจข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ
 2. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
 3. สืบค้นข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และพริ้น
 4. จัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศก่อนการให้บริการ
  • ประทับตราและลงทะเบียน
  •  วิเคราะห์หมวดหมู่และให้หัวเรื่อง
  • บันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์
  • พิมพ์สันและติดสัน
  • ติดบัตรกำหนดส่งและบัตรยืม
  • จัดเรียงขึ้นชั้น
 5. ให้บริการยืม-คืน
 6. บริการตอบคำถามแนะนำการค้นคว้า
 7. ทำบัตรสมาชิก
 8. ติดตามทวงทรัพยากรที่เกินกำหนดส่ง
 9. จัดทำสถิติผู้ใช้บริการ
 10. จัดทำบรรณนิทัศน์สังเขปหนังสือที่น่าสนใจ
 11. คัดเลือกบทความจากหนังสือพิมพ์เพื่อทำกฤตภาค
 12. จัดทำกฤตภาค
 13. จัดทำดรรชนีวารสาร
 14. จัดทำคู่มือสืบค้นข้อมูลห้องสมุด
 15. จัดตู้แนะหนังสือใหม่ สื่อ โสต ทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 16. จัดทำมาตรฐานห้องสมุด
 17. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ห้องสมุด

หน่วยวิจัยทางวัฒนธรรม

 1. จัดทำแผนดำเนินการวิจัยประจำปี
 2. จัดทำโครงการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. รวบรวมข้อมูลโครงการ/ผลงานวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. จัดเตรียมข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
 5. จัดทำรายงานผลการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

 1. จัดทำแผนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 2. จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
 3. จัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 4. จัดเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
 5. จัดทำรายงานสถานภาพสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. จัดทำแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี
 2. ดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 3. ให้บริการแนะนำงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทุกหน่วย ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 4. ออกแบบระบบสารสนเทศทางวัฒนธรรม
 5. ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า