สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย-ประเภทเรือนเดี่ยว

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย-ประเภทเรือนเดี่ยวตำบลอ่างทอง ที่อยู่ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิกัดูมิศาสตร์ N09 ํ 32.495’ E 099 ํ 56.549’ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ นายอนุวัฒน์ คงเพชร

Read more

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว ชุมชนบ้านหัวถนน ที่อยู่ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อ ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายเส้ง นางเล็ก บรมธนรัตน์   ที่อยู่ บ้านเลขที่ 227, 231,

Read more