สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว ชุมชนบ้านหัวถนน

architecture-samui-houthanon-1ที่อยู่ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ
ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายเส้ง นางเล็ก บรมธนรัตน์

 

architecture-samui-houthanon-2ที่อยู่ บ้านเลขที่ 227, 231, 230, 233 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อ วัฒนาพร
ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ นายเก่ง-นางประนอม พงศ์พนรัตน์