ด้ง หรือ กระด้ง 

ชื่อ : ด้ง หรือ กระด้ง                                                     จำนวน : 4 ชิ้น

ลักษณะ : เป็นเครื่องมือฝัดข้าวและตากข้าวเปลือกชนิดหนึ่งมี 2 ชนิด คือ

ชนิดที่1 ด้งฝัดข้าว หรือเรียกว่า ด้ง โดยทั่วไป ๆ มีรูปร่างกลม แต่ค่อนข้างรีเล็กน้อย คือตอนหัวหรือด้านหนึ่งแหลม ส่วนด้านตรงข้ามกลมมน สานด้วยไม้ไผ่ใช้สำหรับฝัดข้าว ร่อยข้าว โดยเฉพาะบ้างครั้งใช้เป็นที่นอนของเด็กอ่อน โดยวางเบาะลงลนด้งอีกทีหนึ่งก็ได้

ชนิดที่2 ด้งมอน คำว่า ” มอน ” ในภาษาปักษ์ใต้มีความหมายได้ 3 อย่าง คือ หมายถึง กลม หรือหมายถึง เฝ้าวนเวียนที่จะทำมิดีมีร้าย แต่ด้งมอนหมายถึง ด้งที่มีรูปร่างกลม ด้งมอนโดยทั่วไปใหญ่กว่าด้งฝัดข้าวถึงเท่าตัว ใช้สำหรับตากข้าวเปลือก หรือตากสิ่งของอื่น

วิธีทำ : โดยวิธีที่เรียกตามภาษาถิ่นใต้ว่า “ฝัดข้าว” หรือ ที่ร่อนข้าว เอาด้งส่วนกลมมนไว้ข้างตัว ปริศนาที่ว่า ด้งทายที่หมายถึงด้งมีว่า ” กลมเกลี้ยงเหมือนดวงจันทร์ ด้นเอาพุงสาว ๆ “