กลัก

ชื่อ : กลัก

ลักษณะ :

ภาชนะทรงกระบอกมีฝา ทำด้วยไม้หรือสานด้วยไม้ไผ่ นิยมทารักหรือชาด มีหูสำหรับหิ้วหรือสะพาย ใช้ใส่เอกสาร เทียน และใส่สิ่งของที่สำคัญติดตัวเดินทาง ป้องกันไม่ให้เปียกน้ำหรือเสียหาย

 

ที่มา :พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน