กระบอกตาล 

ชื่อ : กระบอกตาล

ลักษณะ :

ลำไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนมีข้อขั้นที่ก้นกระบอก ปากกระบอกมีเชือกร้อยเป็นหู สำหรับห้อยหรือแขวน ใช้สำหรับรองน้ำตาลที่ได้จากต้นตาลหรือรองน้ำตาลมะพร้าวจากต้นมะพร้าว กระบอกตาลมักจะเลือกนำไม้ไผ่ที่มีช่วงป้องยาวและมีขนาดลำใหญ่ พอที่จะใส่น้ำตาลได้มาก การทำกระบอกตาลต้องตัดลำไม้ไผ่ด้วยเลื่อยหรือมีด ให้ด้านหนึ่งติดข้อไว้เป็นสวนก้นแล้วเจาะรู ที่ขอบปากสำหรับร้อยเชือกเพื่อใช้หาบหิ้ว หรือแขวนบนยอดตาลหรือยอดมะพร้าว ขนาดรองน้ำตาล กระบอกตาลทั่วไปภายในมีสีดำ เพราะหลังการใช้งานแล้ว ต้องคว่ำปากกระบอกรมควันไฟให้กระบอกแห้ง ป้องกันน้ำตาลบูดปัจจุบันกระบอกตาล ที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ ยังใช้กันอยู่บ้างในบางท้องถิ่นภาคใต้เรียก กระบอกหมากหรือบอกหวาก

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๓๕.