หาบกระบุงจิ๋ว

ชื่อ : หาบกระบุงจิ๋ว                                                     จำนวน : 1 ชิ้น

            จากอดีตชาวบ้านในชนบทมักนิยมใช้กระบุงขนถ่ายผลผลิตการเกษตร เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีหลายขนาด ตามกำลังคน โดยปกติจะใช้กระบุงเป็นคู่เรียกว่าหาบไม่นิยมใช้วิธีคอน หมายถึง ใช้กระบุงเพียงหนึ่งลูก เพราะจะทำให้ ถ่วงน้ำหนักด้านเดียวไม่สะดวกและสิ้นเปลือง ปัจจุบันความนิยมในการใช้กระบุงเพื่อขนถ่ายผลผลิตลดน้อยลงแต่จะใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆ ในงานแต่งงานจะใช้กระบุงหาบขันหมาก งานขึ้นบ้านใหม่ ตามร้านค้าทั่วไปมักใช้กระบุงเป็นที่เก็บเงิน ตามความเชื่อที่ว่า กระบุงใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นวัตถุดิบในการทำ ซึ่งให้ความหมายว่าความมั่งมีศรีสุข หรือคำว่า “ กระบุงโกย “ หมายถึง โกยเงินโกยทอง ทำให้ร่ำรวย โดยโบราณถือว่ากระบุงเป็นของใช้มงคล กลุ่มจักรสานบ้านท่าแขกจะผลิตกระบุงเพื่อจำหน่ายหลายขนาดตามความสะดวกและความต้องการในการใช้งาน แต่ละประเภท คือ 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว และ 20 นิ้ว ในส่วนของวัตถุดิบหลักในการทำกระบุง คือไม้ไผ่สีสุกยังสามารถหาได้ในท้องถิ่นเพราะจะใช้ประโยชน์ ตามขนาดและอายุของไม้เท่านั้น