หมวกลาน หมวกแก๊บ

ชื่อ : หมวกลาน หมวกแก๊บ                                         จำนวน : 5 ชิ้น

หมวกทำจากรกพร้าว รกพร้าวใช้ทำหมวก กระเป๋าถือและอื่น ๆ ประโยชน์อย่างของส่วนต่างๆ ของมะพร้าว เช่น จาว แซ่น้ำเชื่อม ใช้รับประทานเป็นของหวานหรือรับประทานสดก็ได้ มะพร้าวที่คั้นกะทิออกหมดแล้วใช้เป็นอาหารของ หมู เป็ด ไก่ หรือแม้แต่ใช้เป็นที่ล่อมดให้มาอยู่รวมกันแล้วฆ่ามดเหล่านั้นเสียก็ได้กาบพกมะพร้าวใช้ทำเสื่อให้เด็กเล่น