ตุ้ม

ชื่อ : ตุ้ม                                                   จำนวน : 1 ชิ้น

ลักษณะ : สานด้วยไม้ไผ่บงหรือไผ่ซางมีสองขนาด คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่วนปากยาวแคบส่วนล่างอูมใหญ่ ตุ้มขนาดเล็กส่วนล่างเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 20 เซนติเมตร ส่วนปากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร สูงประมาณ 40 เซนติเมตร ตุ้มขนาดใหญ่ส่วนล่างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาร 50 เซนติเมตรส่วนปากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร สูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์ : ตุ้มใช้ดักปลา วางตามร่องน้ำที่น้ำขอดเกือบจะแห้งหรือร่องน้ำที่น้ำแห้งเหลือแต่โคลนตม ใช้เหยื่อ เช่น ปู เนื้อหอยหรือลูกไก่ที่ตายแล้วใส่ลงไปข้างในแล้วปิดด้วยผ้าหรือเปลือกมะพร้าว