ไซหลอด

ชื่อ : ไซหลอด                                          จำนวน : 1 ชิ้น

ลักษณะ : ไซหลอดมีลักษณะเรียวยาวตาไซค่อนข้างถี่ มีงาทั้งหมด 3 งา คือ มีงาให้ปลาเข้า 2 งาโดยงาทั้ง 2จะถูกวางไว้คนละทิศทางกัน สามารถดักปลาได้ทั้งสองด้าน ทั้งฝั่งทวนน้ำและตามน้ำ ส่วนงาที่ 3 จะเป็นงาที่ใช้ในการเปิดไซเพื่อนำปลาออก

การใช้ประโยชน์ : ไซหลอดจะใช้ดักปลาในลำคลองที่มีน้ำไหล จะต้องมีฝายกั้นหรือฝายกันน้ำโดยที่ปลาสามารถเข้าได้ 2 ทิศทาง ทั้งทวนน้ำและตามน้ำ โดยปลาที่ได้จะมีขนานเล็ก เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลากระดี่ เป็นต้น