ลอบนอนแบบห่าง 

ชื่อ : ลอบนอนแบบห่าง                          จำนวน : 2 ชิ้น

ลักษณะ : รูปทรง ทรงกระบอก/มีโครงสร้างภายนอก วัตถุลำตัวทำด้วยไม้ไผ่วัตถุมัดขอบเป็นหวายวัตถุโครงสร้างไม้ไผ่ลวดลาย ลำตัวลายกระดูกงูลายขอบปากแบบการถัก

การใช้ประโยชน์ : เป็นเครื่องมือสำหรับดักปลาในน้ำลึก