ชนาง

ชื่อ : ชนาง

ลักษณะ :

เครื่องทอสำหรับจับปลา มีรูปร่างและการใช้สอยแตกต่างกันออกไป คือ ชนาง

ชนางเล็ก สานด้วยดอกไม้ไผ่เป็นลายขัด เป็นแผงสี่เหลี่ยมแล้วพับมุม ๒ มุมของด้านยาวเข้าหากันทำให้มีรูปร่างคล้ายกรวยหรือบุ้งกี๋ ชนางประเภทนี้มักใช้ ช้อนปลา ตามแหล่งน้ำตื้นๆ การช้อนปลาจะต้องใช้มือจับที่ขอบสองข้าง แล้วช้อนเข้าหาตัวหรือจะเดินซ้อนไปข้างหน้า เช่นเดียวกับตะแกรง ชนางชนิดนี้ใช้ช้อนปลาตามกอหญ้าริมแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำตื้นๆ

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๑๓๕.