เหล็กขูด(ถิ่น-ใต้)

ชื่อ : เหล็กขูด(ถิ่น-ใต้)

ลักษณะ :

เครื่องมือสำหรับขูดเนื้อมะพร้าว ออกจากกะลามะพร้าว  เช่นเดียวกับกระต่ายขูดมะพร้าว รูปร่างต่างกัน เช่น รูปเต่า นก กระต่าย จนถึงรูปคนแต่ต้องนั่งได้และมีส่วนที่ยื่นออกมาสำหรับเสียบ ใบขูดหรือเหล็กขูดสำหรับขูดเนื้อมะพร้าวให้หลุดจากกะลา

เหล็กขูดมีรูปร่างแตกต่างกันมากมายหลายแบบ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นรูปกระต่ายเหมือนกระต่ายขูดมะพร้าวเท่านั้น

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๓๔๐.