สากตำข้าว

ชื่อ : สากตำข้าว                                                   จำนวน : 3 ชิ้น

                    ใช้สำหรับตำข้าว บางบ้านอาจจะยังมีอยู่บ้างนะค่ะ แต่ก็คงจะหาดูยากแล้วเหมือนกัน และคุณยายคนนี้่คือ ผู้ที่บริจาค “สากตำข้าว” ให้กับพิพิธภัณฑ์ระโนดของเรา ท่านบอกว่า ถ้าอยู่กับแก เดี่ยวก็หาย แต่ถ้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เด็กรุ่นหลังจะยังเห็นอยู่บ้าง ท่านจึงตัดสินใจมองให้กับพิพิธภัณฑ์ระโนด ต้องขอขอบคุณ คุณยายเซี้ยน จันทวงศ์ มากที่มอบของชิ้นนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ระโนด และทางเราจะเก็บรักษาไว้อย่างดี