กิจกรรมตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป

ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561  เวลา 7.00 น.

ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม(เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย