งานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๕ และวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
– ลงทะเบียน รับของที่ระลึก (จำนวน ๑๐๐ ท่านแรก)
เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๗.๔๙ น. – ประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
– ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
– วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน
– ประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน/องค์กร สถานศึกษา ที่อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จำนวน ๒๙ ราย
– ประธานกล่าวเปิดงาน/ตีฆ้อง
– การแสดงแบบผ้าไทยเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์
เวลา ๒๐.๒๐ นประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ
– ชุดการแสดงศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม
– นิทรรศการผ้าไทย / ผ้ายก
– ชิมขนมไทย จากผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ชมการสาธิตการทอผ้ายกบ้านท่ากระจาย ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ชม / เลือกซื้อผ้าทอบ้านท่ากระจายและผ้าพื้นเมืองจากภูมิภาคต่าง ๆ
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ปิดงาน

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐ น – ๒๒.๐๐ น. ผู้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ

– ชุดการแสดงศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม
– นิทรรศการผ้าไทย / ผ้ายก
– ชิมขนมไทย จากผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ชมการสาธิตการทอผ้าบ้านท่ากระจาย
– ชม / เลือกซื้อผ้าทอบ้านท่ากระจายและผ้าพื้นเมืองจากภูมิภาคต่าง ๆ
เวลา ๒๒.๐๐ น. – ปิดงาน

หมายเหตุ เชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรม แต่งกายผ้าไทยโทนสีฟ้า หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่