บูรณาการการศึกษาเชิงพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาชุมชน

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563  อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ดร.นรา พงษ์พานิช  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  นำทีมบุคลากรในหน่วยงาน
ลงพื้นที่จัดโครงการบูรณาการการศึกษา​เชิงพื้นที่ร่วมกับสถาบันการศึกษา​ ชุมชน​ อำเภอ​ และ​ อปท. ภายใต้
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม​ อำเภอท่าชนะ​  ณ อำเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  โดยได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีจากท่านวิสูตร​ อินทรกำเนิด​ นายอำเภอท่าชนะ​  ผู้นำ​องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ และคุณธรรมฤทธิ์ พรหมม่วง ปราชญ์ชุมชน​​ในพื้นที่ท่าชนะ  ซึ่งช่วงเช้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ในด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น วิทยากรโดยอาจารย์ธนกฤต​ ลออสุวรรณ​ คณะมนุษยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ​ ส่วนในช่วงบ่าย  รศ.โรจน์​ คุณอเนก​ ผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา​ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่