สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วม
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  ๒๕๖๓
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.
ณ ท่าน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
—————————–
ร่วมกิจกรรม
-การแสดงบนเวที อาทิ การแสดงมโนรา หนังตะลุง ดนตรีโฟล์คซอง
-การประกวดกระทง ชิงโล่รางวัล
-การประกวดนางนพมาศ ชิงรางวัลเงินสด
-การสาธิตการทำกระทง สาธิตธุงใยแมงมุม สาธิตการทำน้ำสมุนไพรและขนมจาก
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานใส่แมสเพื่อป้องกัน Covid-๑๙