“ปูสาด ปูเสื่อ” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๔  ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม (เรือนสี่ภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพหลัก