“ลอยกระทงวิถีใหม่ ลดขยะ  ปลอดภัย ห่างไกลโควิค -๑๙”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมลอยกระทงออนไลน์ 
“ลอยกระทงวิถีใหม่ ลดขยะ  ปลอดภัย ห่างไกลโควิค -๑๙”

  เนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยการเรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร ในส่วนของ “พระราชพิธีลอยพระประทีป” ทาง  https://culture.sru.ac.th/loy-kratong/

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์

https://loykratong.kapook.com/online/

https://mthai.com/loykrathong/

https://map.longdo.com/loykrathong/

__________________ _____ _____ _____ _____ _____

ขอบคุณเว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์  https://loykratong.kapook.com/online/ ,https://mthai.com/loykrathong/,https://map.longdo.com/loykrathong/

ขอบคุณที่มาบทความ : หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร