“หนังตะลุง มโนราห์ ตระการตา ในถิ่นมลายู”

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.อัญชลี แสงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวเนตรชนก สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วม 14 ชีวิตโดยนำการแสดงหนังตะลุง และมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Municipality the 4th Melayu Serumpun Festival 2019 ณ เมืองเมดาน สุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยในระดับนานาชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคอาเชียน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพและผู้ชมเป็นอย่างดี

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม