เตรียมความพร้อมจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่พบปะชุมชนท่ากระจาย โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าแก่นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมสิ่งทอพื้นถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ –๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี