ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และตัวแทนบุคลากรสำนักฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณฯ หลังจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป