เสวนา (ออนไลน์) “สบาย สบาย สไตล์ เพื่อนฝูง เรื่อง ประเพณีชักพระ

วันนี้ (๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดเสวนา (ออนไลน์) “สบาย สบาย สไตล์ เพื่อนฝูง เรื่อง ประเพณีชักพระ วิทยากรโดย ผอ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ อ.ฐิติพงศ์ ชูจิตต์ และ อ.วันพระ สืบสกุลจินดา เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาประเพณีชักพระของภาคใต้ แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊คสำนักฯ ทั้งนี้ได้รับการรับชมเป็นจำนวนมาก

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ในปีนี้จังหวัดไม่สามารถดำเนินกิจกรรมชักพระตามประเพณีได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักรู้ และการอนุรักษ์ประเพณีชักพระเอาไว้ จึงได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาจัดเสวนาร่วมกัน อย่างน้อยกิจกรรมนี้ก็จะทำให้ทุกคนยังมีส่วนร่วมในประเพณีได้ แม้ไม่ได้มีกิจกรรมเหมือนปีที่ผ่านมาก็ตาม