สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย-ประเภทเรือนเดี่ยว

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย-ประเภทเรือนเดี่ยวตำบลอ่างทอง ที่อยู่ บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิกัดูมิศาสตร์ N09 ํ 32.495’ E 099 ํ 56.549’ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ นายอนุวัฒน์ คงเพชร

Read more

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเกาะสมุย ประเภทเรือนแถว ชุมชนบ้านหัวถนน ที่อยู่ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อ ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ทายาทนายเส้ง นางเล็ก บรมธนรัตน์   ที่อยู่ บ้านเลขที่ 227, 231,

Read more

มรส.ติดตามผล ‘หลักสูตรพุทธทาสศึกษา’ อึ้งนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักพุทธทาส

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีติดตามผลการเรียนการสอน “หลักสูตรพุทธทาสศึกษา” ในโรงเรียนนำร่อง 14 แห่ง อึ้งพบนักเรียนกว่าร้อยละ 80 ไม่รู้จักพุทธทาสภิกขุ นักวิจัยชี้ ต้องทำให้เด็กคุ้นเคยก่อนแล้วจะเข้าใจเนื้อหา นายก อบจ.เผย นับถือศาสนาอะไรก็เรียนได้ . ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)

Read more

“สวนโมกข์-มรภ.สุราษฎร์ฯ” จัดล้ออายุ 110 ปี “พุทธทาสฯ” เปิดตัวหลักสูตรพุทธทาสศึกษา

วัดสวนโมกข์ และ มรภ.สุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานวันล้ออายุ 110 ปี “พุทธทาสภิกขุ” ในระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค.นี้ มุ่งเดินตามรอย ไม่หลงอายุ แต่ล้ออายุด้วยการทำลายกิเลส พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “พุทธทาสศึกษา” สำหรับนักเรียนประถมฯ สร้างคนดีด้วยคำสอนสากล วันที่ 12 พฤษภาคม

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการลานวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดโครงการลานวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาแขนงต่างๆ ไห้ดำรงอยู่ และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ ทำไห้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ จัดศึกษา บุคคลทั่วไป และหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดด้านวัฒนธรรมไห้มากขึ้น การจัดโครงการวัฒนธรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นใน วันที่ 9-10 มีนาคม

Read more