เคียว

ชื่อ : เคียว 

ลักษณะ  :

เครื่องมือสำหรับเกี่ยวข้าวหรือหญ้า ทำด้วยเหล็กแบนโค้งอย่างคอนกกรยางค์ มีด้ามเป็นปล้องกลม คมเคียวคล้ายใบมีด การใช้เคียวเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้า ผู้เกี่ยวจะใช้มือหนึ่งจับด้ามเคียว อีกมือหนึ่งรวบรวมต้นข้าวหรือต้นหญ้า ไว้ในกำมือ แล้วใช้เคียวสอดข่าไปตัดรากข้าวหรือต้นหญ้าหรือ ต้นหญ้าไว้ในกำมือ แล้วใช้เคียวสอดเข้าไปตัดรวงข้าวหรือต้นหญ้า โดยกระตุกมือที่ถือเคียวเข้าหาตัว ให้คมเคียวตัดสิ่งที่ต้องการเกี่ยวให้ขาดออกจากกัน รูปแบบของเคียวจะแตกต่างกัน ไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น เช่น บางถิ่นคอเคียวโค้งยาวมาก บางถิ่นอาจเป็นเคียวที่คอสั้นและเล็ก

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๑๐๙.