ไม้คานหาบ

ชื่อ : ไม้คานหาบ

ลักษณะ :

ไม้สำหรับหาบหรือหามสิ่งของต่างๆ ทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้จริง ไม้ไผ่สำหรับหาบใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขนาดเท่าฝ่ามือ เหลาให้กลางป่องหัวและท้ายเรียวเล็ก เหลือข้อไม้เป็นปุ่มไว้กันไม่ให้สาแหรกหรือเชือกหูกระบุง หูกระป่า หรือหูภาชนะอื่นที่นำมาหาบเลื่อนหลุดจากปลายคาน ไม้ไผ่ในบางท้องถิ่นทำปลายคานเป็นรูปต่างๆ ให้สวยงาม เช่น ทำให้โค้งงอน ขึ้นเรียกคานหางหงส์

 

ที่มา : รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๔๖).พจนานุกรมหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน. หน้า ๙๐.