กิจกรรมตักบาตร

 

กำหนดการ

กิจกรรมตักบาตร ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน ๔ ภาค)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

**************************************************************************************

  ๐๖.๔๕ น.     ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน ๔ ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๐๗.๐๐ น.        พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตร

๐๗.๓๐         ประธานในพิธีพร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีถวาย ภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนภาคกลาง)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
– กล่าวคำอาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– ผู้ร่วมพิธีรับศีล
– ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกัน
– ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ
– พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า

 

๐๙.๐๐ น.        เสร็จพิธี

 

        

         การแต่งกาย   : แต่งผ้าไทย หรือชุดสุภาพ