“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ขอเชิญร่วมปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ในตู้ปันสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตร ทำบุญ ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) แต่เนื่องจากขณะนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากได้ ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยนำส่งของที่ได้รับบริจาคนำไปสมทบมอบให้กับตู้รับปันสุขของจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป

จึงขอเชิญชวน คณะผู้บริการ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคของอุปโภคบริโภค เพื่อนำใส่ “ตู้ปันสุข” ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19 นำส่งบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี