แอกหรือโก่ง

ชื่อ : แอกหรือโก่ง

ลักษณะ :

เป็นเครื่องมือที่ทำมาจากท่อนไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะโค้งงอ ใช้วางบนคอวัวหรือควายในการไถนา คราดนา หรือเทียมเกวียน เพื่อช่วยบังคับวัวหรือควาย และเป็นแม่แรงในการทำให้ไถนาได้ แอกประกอบด้วยไม้แอก (ไม้คาน) และลูกแอก (ไม้หนีบคอวัวหรือควาย) แอกจะมีรูบนตัวแอกข้างละ 2 รู เพื่อใส่ไม้เหลากลมข้างละ 2 ซี่ สำหรับครอบครองบนคอควายหรือวัว แอกมี 2 ประเภท หรือแอกวัวควายเดียว กับแอกวัวควายคู่